സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

എം.ഇ.എസ്. ഫാത്തിമ റഹീം സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂളിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.website-inaug

Bookmark the permalink.

3 Responses to സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *